Sörmland

"Regeringen hör inte larmsignalerna"

Riksdagsledamoten från Nyköping, Elina Linna, vänsterpartiet, anser att regeringen gör för lite för unga kvinnors ohälsa. Enligt en rapport från Socialsstyrelsen har unga kvinnor en sämre hälsoutveckling än andra grupper.
– Larmsignalerna är många, men regeringen verkar inte höra dem, menar riksdagsledamoten Elina Linna.

Undervikt hos unga flickor är ett större problem än vad man tidigare vetat om och risken för psykiska problem och annan ohälsa ökar i åldersgruppen 16-24 år, enligt rapporten.