Allt fler friska i Lekeberg

Lekebergs kommun är den kommun i Örebro län som minskat sin sjukfrånvaro mest de senaste tre åren, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting. Lekeberg har minskat sjukfrånvaron med nästan 40 procent. 
Kommunstyrelsens ordförande  Henrik Hult (c) tror att den positiva utvecklingen beror på det rehabiliteringsprojekt som pågår i kommunen. 

– Vi har satsat på friskvård och har anställt en hälsopedagog som jobbar med rökavänjning och som försöker få folk att motionera, berättar Henrik Hult (c).
Lägst sjukfrånvaro i Örebro län har Askersund och högst har Laxå.