Höjd ersättning till misshandlad

Brottsoffermyndigheten beviljar 27.800 kronor till en man från Skellefteå som blev blev misshandlad av en man som var beväpnad med ett spikförsett slagträ. Ersättningen är högre än det skadestånd som domstolen dömde förövaren att betala. Brottet begicks i Härnösand.