Bybor får inte använda marken på våren

Bybor i Degernäs by söder om Umeå får nej av Miljödomstolen till sina överklaganden av regler hur de ska få använda sin egen mark.

Det handlar om ett område vid södra Degernässlätten. Länsstyrelsen beslutade förra året om förbud för verksamhet eller att beträda området tiden 1 april till 15 maj utan särskilda skäl. Motivet är bland annat att området är ett Natura 2000-område.

Byborna som har överklagat tycker det är märkligt att Botniabanan inte har några begränsningar för sina snabbtåg i samma område. Jord- och skogsbruk borde vara betydligt mindre störande för fågellivet än snabbtågstrafik, tycker de klagande.