Uran väntar i sjukhusets källare

I ett låst rum i källaren på universitetsjukhuset i Umeå väntar 250 kilo utarmat uran på att hämtas för slutförvaring. Det utarmade uranet är inget som kan komma till användning i andra sammanhang och väntar bara på att Studsvik ska hämta det för slutförvar.

Det radioaktiva avfallet har tidigare funnits i äldre strålbehandlingsutrustning. Delar som bland annat härrör från en linjjäracceleator som tagits ur drift och som plockats isär. En del av det utarmade har även varit monterat som strålskydd i en Co-60 behandlingsutrustning, som inte är i bruk.

Det uran som tidigare används är det sista, idag används andra ofarliga ämnen som bly och volfram vid strålskydd.