borås

Förskolan förstärker könsrollerna

På Götaskolans fritids och förskola i Borås ska personalen få utbildning i jämställdhetspedagogik.
Bakgrunden är att förskolorna har en tendens att förstärka de traditionella könsrollerna.

Redan på BB börjar könsrollerna spikas, när flickorna får en rosa rosett i håret. Förskolorna har en tendens att förstärka de traditionella könsrollerna, om inte personalen arbetar medvetet.

Förskolan Tittmyran i Gävle började med jämställdhetspedagogik i Sverige och trots att Genusprojektet på Götaskolans fritids och förskola inte har påbörjats ännu, är tankarna redan igång på vad som måste göras.

Det är många olika aspekter och faktorer som är viktiga i arbetet, däribland miljön på skolan och aktiviteterna som barnen deltar i. Att skolorna ska motverka könsdiskrimineringen står både i läroplanen men också i regeringsformen, som ju är en av grundlagarna i Sverige.

- Det borde vara självklart för alla skolor att arbeta med detta, menar Anita Spjuth , som tror att det behövs en speciell jämställdhetssamordnare i Borås.