Inga skolnedläggningar i Kiruna

Antalet skolelever i Kiruna fortsätter att minska och det leder till att kommunen måste göra sig av med personal. Men det blir inga skolnedläggningar.

Från 2003 till i år har antalet skolelever minskat med 600 och det beror på färre invånare och friskolestart. Elevminskningen fortsätter också, men politikerna i Kiruna har, till skillnad från kollegerna i till exempel Luleå, Boden och Kalix, beslutat att inte lägga ned några skolor. Det beslutet togs redan 2005 utifrån den så kallade skolstrukturutredningen. I stället får annan kommunal verksamhet, till exempel förskolor, flytta in i tomma skollokaler.

Men kommunen blir ändå tvungen att göra sig av med lärare.

- Det sker genom naturlig avgång plus frivillig avgång genom att erbjuda avgångsvederlag. Men i vissa fall tvingas vi till uppsägningar, säger skolchef Lennart Gustavsson.

Niklas Jälén, SR Norrbotten