Länsteatern söker sponsorer

Länsteaterns vänner vill försäkra sig om att kommunen inte sänker sitt - och därmed statens - stöd till Länsteatern även om vänföreningen lyckas förbättra teaterns ekonomi.

Länsteaterns vänner och styrelsen planerar att skaffa sponsorer till teatern för att kunna höja kvaliteten och öka tillgängligheten.

Men för att det inte ska bli ett så kallat nollsummespel i teaterns budget, vill vänföreningen att Gotlands kommun ger en avsiktsförklaring om att stödet inte kommer att sänkas.