Sundsvall

Oljan kan komma från Korsta

Det finns misstankar att det stora oljeutsläppet i Sundsvallsfjärden i slutet av förra veckan kommer från bergrum där Korstaverken och Sundsvalls energi lagrar olja.

Kustbevakningen har tagit prover som nu analyseras på SKL - Statens kriminaltekniska laboratorium.

Christer Jarlås, miljöåklagare i Östersund berättar om misstankarna.