Fortsatt bra byggläge i Norrbotten

Det blir en inbromsning i byggandet i Sverige de närmaste två åren, säger Sveriges Byggindustrier i en ny prognos. Byggmarknaden hade förra året en rekordhög tillväxt på 7 procent, men en avmattning syns redan i år, spår byggindustrin. Men Norrbotten kommer att klara sig bättre än andra län, tror byggherrarna.

- Norrbotten har ett mycket bra läge eftersom stora investeringar görs nu, säger

Jan Petschler, regionchef för Sveriges Byggindustrier i norra Norrland.

Han säger att de investeringar som görs i gruvorna i Malmfälten , Kirunaflytten, Haparandabanan och investeringar i byggandet av ett nytt fängelse i Haparanda, gör läget betydligt bättre för Norrbotten än på andra håll när det gäller tillväxten i byggandet.

- Det är bara de stora städernas byggande som kan jämföras med byggandet i Norrbotten, säger Jan Petschler, som alltså representerar Sveriges Byggindustrier i norra Sverige, en branschorganisation för byggindustrin, arbetsgivarna.

Men han ser orosmoln:

- Befolkningsminskningen! Det blir avgörande för Norrbotten i framtiden om vi inte kan ha arbetstillfällen och fylla våra bostäder.

Nu byggs bostäder på många håll , men det beror mycket på att vi inte har byggt så mycket på många år, avslutar han.

Inger Marklund SR Norrbotten.