Designprojekt lönande för företag

Mer än 50 dalaföretag har medverkat med olika insatser genom länsstyrelsens projekt Design för företag i Dalarna 2006-2007. Och fler än 100 företag har deltagit i seminarier och föreläsningar. Det visar den slutrapport som nu är klar.

En stor majoritet av företagen har i en enkät svarat att insatserna lett till, eller kommer att leda till, förändringar och förbättringar i deras företag.