Sunne

Räddningstjänsten efterlyser dammägare

Räddningstjänsten i Sunne vill med länsstyrelsens hjälp få reda på vem som är ägare och ansvarig för en damm vid Lilla Gransjön som ligger nordväst om Gräsmark.

Anledningen är att en flyttuva i mitten av mars täppte till utskovet i dammen och att vattnet forsat över dammryggen så vattennivån i sjön blev cirka en meter över det normala.
Räddningstjänsten fick rycka ut och med hjälp av en skogsmaskin kunde tuvan tas bort och nivån i sjön sänktes.
Efter kontroll någon dag senare visade det sig att dammen har relativt stora skador som måste åtgärdas snarast då ett dammbrott under högvattentillstånd kan påverka säkerheten vid dammen i Stora Gransjön som ligger nedströms.
Eftersom ägar- och ansvarsförhållandet till dammen är oklart måste detta utredas så att dammen återställs och framför allt att någon regelbundet ser till anläggningen för att förhindra liknande händelser.