Nyköping

Krav på stopp för strandnära villor

Villaägarna i Nyköping vill att kommunen stoppar byggandet av strandnära villor i Rosenhill på Arnö. Villaägarna menar att strandremsan bör bevaras för allmänheten. De menar också att läget för de planerade husen är riskfyllt, eftersom marken där är svag och för nära vattennivån.