LUND

Politiker ville ha ersättning för förlorad inkomst på skog

Företagare kan inte automatiskt räkna med ersättning för förlorad arbetsförtjänst när de jobbar som politiker i Lunds kommun.

Det menar i alla fall kommunkontoret, som utrett ett fall där en moderatpolitiker begärt ersättning för förlorade inkomster i sitt skogsbruk för den tid då han suttit på sammanträden.

Kommunkontoret menar att skogen ger inkomster oavsett om politikern jobbar eller inte, och att skogsarbetet kunde utförts på tider när politikern inte jobbade för kommunen.

Totalt handlade tvisten om knappa 5 000 kronor.