Falkenberg

V uppmanar till kommunal torskbojkott

Vänsterpartiet i Falkenberg vill att kommunen slutar köpa in torsk till alla sina verksamheter, som äldreboenden, daghem och skolor.

I en motion till kommunfullmäktige skriver vänsterpartiet att det är viktigt att agera snabbt för att rädda torsken.

Vänsterpartiet tycker att kommuner och landsting tillsammans med vanliga konsumenter kan skapa opinion i frågan genom att sluta köpa torsk och därmed bidra till att minska efterfrågan.