Torsdag 27 mars

12.10: Hur många nya uteliggare kommer det att bli med ett nytt hyressättningsystem? Det var en av de frågor som lyssnarna ställde till Hyresgästföreningens Barbro Engman och Fastighetsägarnas Krister Nilsson, när de debatterade allmännyttans ledande roll för hyrorna.

12.30: Vindkraften expanderar, men hur farlig är den? Det har hänt i södra Sverige att vingar släppt från vindkraftverk. Det finns faktiskt regler för säkerhetsavstånd från master, som också gäller vindkraftverk. Men få känner till den, ännu färre använder sig av den. Nu ska Arbetsmiljöverket granska säkerheten kring verken.

Bo Åkerling är delägare i ett verk i östernärke och han ser inte att det behövs mer regler. Verket står så placerat, ute på en åker, att ingen människa ska komma i dess närhet.

12.50: Stålverket i Degerfors håller på att rivas. Vår reporter följer Kalle Magnusson som jobbat på verket i många år. Det är såväl dystert som en framtidsmöjlighet. Ägaren Outokompo satsar en miljard kronor på att bygga om för ny verksamhet.