STOCKHOLM

Dubbdäck ger dålig luft i Stockholm

På onsdagen uppmättes återigen höga halter av hälsofarliga partiklar i luften i Stockholms innerstad. Det har varit höga partikelhalter i mer än 35 dagar i år, vilket innebär att normen som bestämmer hur höga halterna får vara har överskridits.

- Den viktigaste anledningen till det här, det är att vi kör med dubbdäck. Vi har letat med ljus och lykta efter olika metoder för att minska de här halterna, de uppstår ju nu alltså, när man har kört under vintern med dubbdäck och så torkar det upp i vårsolen på gatorna, det är då det virvlar upp, det är då vi får de här höga halterna, säger Lars Nyberg, miljödirektör på Länstyrelsen.

Länsstyrelsen har jobbat med problemet i flera år och lämnat förslag till regeringen om åtgärder. Där trycks det framför allt på nödvändigheten av en halvering av dubbdäcksanvändningen och vinterdäcken lyfts fram som ett fullgott alternativ.

Närmäst på länstyrelsens agenda är ett semanrium i april riktat till företag som använder sig av många tjäsntebilar. Länstyrelsens miljödirektör Lars Nyberg tror att problematiken blir långvarig.

- Ja, alltså så länge vi inte gör något åt det här med dubbdäcken så kommer det här problemet att kvarstå, säger han.

Ger det här i förlängningen dödsfall i vår region?

- Vad man säger är att det innebär problem framför allt för människor med hjärt- och lungproblem. Det förkortar livslängden, har man sagt, motsvarande de trafikolyckor som sker i länet.

Johan Westerberg
johan.westerberg@sr.se