Föräldrar till hemmabarn är för vårdnadsbidrag

De som är mest intresserade av att vårdnadsbidrag införs i Härryda kommun är de föräldrar som redan idag har sina barn hemma.

Det visar en enkätundersökning som kommunen gjort.

Det är bland de föräldrar som har sina barn hemma som de flesta positiva till vårdnadsbidraget finns. Fyra av tio i den gruppen säger att de skulle efterfråga vårdnadsbidrag om kommunen införde det.

Bland föräldrarna som har sina barn på förskola eller familjedaghem är inställningen mer skeptisk. Bara knappt en tiondel av föräldrarna som idag har sitt barn på familjedaghem är intresserade av vårdnadsbidrag. Å andra sidan är också hälften av den här föräldragruppen osäker på om vårdnadsbidrag är något för dem.

Flest negativa till vårdnadsbidrag finns bland de föräldrar som idag har barnen på förskola, sex av tio i den gruppen är inte intresserade av vårdnadsbidrag.

Radio Göteborg har tidigare berättat att den borgerligt styrda Härryda kommun är en av de kommuner som ser fram emot att införa vårdnadsbidrag.

Nu ska den politiska majoriteten ta ställning till hur den ska gå vidare i ärendet med vårdnadsbidrag. Beslutet fattas av kommunfullmäktige i Härryda.