Tillfällig chef för Riksutställningar

Martina Kaplan har av regeringen utsetts till vikarierande generaldirektör och chef för Riksutställningar på Gotland.

Martina Kaplan är sen tidigare chef för en av Riksutställningars avdelningar, projektkontoret.

Rekryteringen av en permanent generaldirektör och chef för Riksutställningar fortsätter. 22 personer har sökt tjänsten, en av dem är just Martina Kaplan.

Riksutställningar har ett 50-tal anställda i Visby och verksamheten utlokaliserades från Stockholm till Gotland förra året.

Som Radio Gotland redan tidigare rapporterat, blir den tidigare chefen för Riksutställningar Ann Fohlin, istället chef för Tekniska muséet i Stockholm.