Flen

Gödselspridande bonde måste betala böter

En bonde i Flens kommun ska betala 10 000 kronor i böter för att han lät flytgödsel rinna ut från en gödselbehållare ner i ett dike under en veckas tid. Det har åklagare beslutat. Mycket höga halter av fosfor och kväve uppmättes i diket och de skadliga ämnena har även spritts till ett stort område snötäckt mark.