jämtlands län

Mittbanan kan komma att rustas

Restiderna med tåg mellan Sundsvall och Ånge är onödigt lång, eftersom standarden på den bansträckan är för dålig. Det vill kommuner och länsstyrelsen göra något åt.

Det är de berörda kommunerna och länsstyrelserna i området som nu tillsammans med Banverket satsar pengar för att ta fram ett åtgärdsförslag.

En höjd standard på Mittbanan kan minska dagens restid till 45 minuter.