Högmässa

Söndag den 20/4, 2008, kl 11.03.

Söndagsmässan kommer från Nikolai kyrka i Örebro med bland andra Örebro Kammarkör.

Kammarkören har genomgått en förnyelse och den gamla stolta sångtraditionen kombineras nu med flera nya medlemmar.
Ledare är Fred Sjöberg, körledare sen långt tillbaka och med gedigen kunskap från många körsammanhang - som till exempel ”Toner för miljoner”.

Predikan görs av komminister Josephine Cummings, som kommer att tala om avsked som kan få oss att växa.

Celebrant: Komminister Pär Westling.

Psalmer: 162:1-3, 28, 156.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.