gävleborg

Dålig strokesjukvård i Gävleborg

Strokesjukvården i Gävleborg tillhör bottenskiktet bland Sveriges landsting - något som Socialstyrelsen konstaterade för snart 2 år sen. Men det dröjer ytterligare två år till innan projektet som ska rätta till problemen inom strokesjukvården är klart.

När socialstyrelsen presenterade sin första öppna jämförelse för snart två år för de olika svenska länens sjukvård fick Gävleborg låga betyg.

Ola Westin som är chef för samhällsmedicin fick då uppdraget att titta närmare på strokesjukvården.

– Det finns tecken på att kvalitén kan förbättras, säger Ola Westin.

Det har visat sig att Gävleborg har en hög dödlighet i stroke framför allt bland kvinnor. Ola Westin har undersökt om  indikatorerna stämmer, eller om de kan tillskrivas slumpen. De stämmer.

Så vad händer nu?

– Dels behöver vi konstatera var bristerna finns, om det är något av insatsområdena som behöver förbättras ytterligare, säger Ola Westin.

Nästan två år efter att de dåliga siffrorna kom från socialstyrelsen så drar nu Landstinget igång ett projekt för att ta reda på vilka problemen är, och vad man ska göra åt dem.

– Det är ett stort arbete som påbörjats, säger Christina Wassberg, chef för division Medicin vid Gävleborgs landsting.

Stroke är den vanligaste orsaken till långtidsvård i Sverige.

Undersökningar från Socialstyrelsen visar att Gävleborgs län står sig dåligt i jämförelse med övriga Sverige när det gäller vård av stroke.

Fler dör av stroke här än i övriga landet. Ann-Rita Åsåker från Gävle drabbades av en hjärnblödning för två år sen.

Det var en helt vanlig måndag på Sätraskolan i Gävle, där Ann-Rita Åsåker jobbade som lärare, som Ann-Rita drabbades av en hjärnblödning.

Hon är inte riktigt klar över när hon kom till medvetande igen säger hon. Men hon tror att hon var ganska illa däran på sjukhuset, där hon vaknade upp.

Nu är hon delvis förlamad i vänster sida och det hörs att hon anstränger sig när hon talar.