svenljunga

Får inte kamerabevaka internatet

Naturbruksgymnasiet i Svenljunga får inte kameraövervaka skolans internatbyggnader. Det fastslår länsrätten i en dom.

Skolan vill ha kamerabevakning av internatets fasader för att förebygga brott och för att öka säkerheten och tryggheten hos eleverna.

Länsrätten anser däremot att bevakningens skulle kränka elevernas integritet eftersom eleverna skulle filmas varje gång de går in eller ut ur byggnaden.