Glädje efter besked om inställd flytt

Det blir ingen flytt av biblioteket i Surte. För att spara pengar ville politikerna att biblioteket skulle flytta till Glasbruksmuseet. Men på torsdagen ändrade de sig. Helt fantastiskt säger Doris Hellman, ordförande i Surte/Bohus biblioteks och kulturförening som engagerat sig i frågan.

– Jag är så glad så jag har inte ord för det, säger Doris Hellman i biblioteks- och kulturföreningen.  

Monica Samuelsson är socialdemokratisk ordförande i utbildnings- och kulturnämnden. Hon menar att det framför allt var just det stora engagemanget hos Surteborna som gjorde att politikerna ändrade sig.

– Det som är det huvudsakliga skälet är just det att Surteinvånarna och föreningarna som var berörda av det här verkligen har motsatt sig den här samlokaliseringen, säger Monica Samuelsson.

Det var för att spara ungefär en halv miljon kronor om året i lokalhyra som politikerna ville att biblioteket och museet skulle dela lokaler. Och varifrån de pengarna ska tas nu är inte klart säger Monica Samuelsson.

Biblioteks- och kulturföreningen menade att en flytt av biblioteket till Glasbruksmuseet var en dålig idé. Bland annat för att lokalerna på museet skulle bli för små för alla böcker, och den plats där biblioteket ligger idag skulle med stor sannolikhet förbli tom.

Dessutom befarade Doris Hellman och hennes vänner i föreningen att miljön i stenmuseet kunde skada böckerna.

– Jag tror inte böckerna hade mått bra av det, säger Doris Hellman.

Enligt politikerna i utbildnings- och kulturnämnden var det just det stora engagemanget från Surteborna som gjorde att förslaget inte blev verklighet. Bland annat så var det många insändare i lokaltidningen, stormöte med politiker med mera och Doris Hellman tror också att föreningens engagemang spelade en viktig roll.

Även om det alltså idag var glada reaktioner på beskedet att biblioteket blir kvar på sin ursprungliga plats, så är framtiden oviss, och sista ordet kanske inte är sagt.

– Ale kommun är ju ganska bra på biblioteksverksamhet, men att kunna behålla allt det på sikt kan bli svårt, säger Monica Samuelsson i utbildnings- och kulturnämnden i Ale kommun.