Länsrätten avgör målen för långsamt

Länsrätten i Värmland klarar inte regeringens krav på snabbare handläggningstider.
Målet är att alla ärenden ska finnas max sex månader i domstol, men i Värmlands länsrätt har man fortfarande mål från 2005 som ännu inte avgjorts.
Det visar en undersökning som nyhetsbyrån Sirén har gjort.

Lagmannen Anders Österlin säger att man har bättrat sig på länsrätten i Värmland och att den vanligaste orsaken till fördröjning är att man avvaktar uppgifter från privatpersonerna i målen.