Kvinnor ska inspirera till företagande

Näringsminister Maud Olofsson har utsett 880 ambassadörer för kvinnligt företagande för att få fart på företagandet bland kvinnor.
Varje kommun ska ha minst en ambassadör, som ska fungera som förebild och inspiration för kvinnor som vill starta företag.

Camilla Evensson en av länets kvinnliga ambassadörer. Statliga Nutek blir ansvarigt för projektet som ska pågå till och med 2009.