Män på landet och storstadskvinnor dricker mest

Vårdcentralerna är betydligt bättre på att ställa frågor om rökning och motion än om patientens alkoholvanor, konstaterar Socialstyrelsen som utvärderat de alkoholförebyggande insatserna inom hälso- och sjukvården.

Undersökningar som Folkhälsoinstitutet gjort visar att det finns geografiska skillnader när det gäller överdrivet drickande.

Det är vanligare att män i glesbygd och kvinnor i storstadsområdena har riskabla alkoholvanor jämfört med riket i övrigt. Samtidigt tillhör Västra Götaland de områden där det är minst vanligt att vårdcentralerna utbildat sin personal i alkoholförebyggande insatser.