Skåne

Lämnade över upprop för högre lön

Över 6 300 personer har skrivit på ett upprop för högre löner för till exempel sjuksköterskor.
På torsdagen lämnade representanter för Vårdförbundet över listorna till regionstyrelsens ordförande i Skåne, Jerker Swanstein (m).

Medlare har kallats in de pågående förhandlingarna mellan Vårdförbundet och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting. 

Så sent som på onsdagen tackade Vårdförbundet nej till medlarbudet och nu hotar konflikt. 

Vårdförbundet vill ha garanterade löneökningar på 14 procent för 2008 och 2009 vilket är klart mer än andra yrkesgrupper har fått.