Wisby hotel vill växa

Länsstyrelsen flyttar just nu från sina lokaler på Strandgatan i Visby till det gamla P 18-området.

Wisby hotel - som är granne på Strandgatan - är intresserat av att köpa fastigheten så att hotellet ska kunna växa söderut.

Per-Olof Karlsson är fastighetschef på det bolag - Home Properties - som äger Clarion Wisby hotels lokaler och han bekräftar för Radio Gotland att det finns intresse av att utöka hotellkapaciteten, inte minst efter tillkomsten av kongresshallen Wisby strand.