Undervisning kan motverka undervikt

Det blir allt vanligare att unga tjejer är underviktiga. För att motverka det bör det satsas på undervisning i skolan, anser Kristina Botvid, överläkare på barnkliniken i Karlskrona.

I Socialstyrelsens rapport som lämnades till regeringen på torsdagen konstateras att undervikt bland tjejer ökar och det handlar om tjejer mellan 15-24 år.

Att vara underviktig kan få allvarliga konsekvenser menar överläkaren Kristina Botvid.

– Äter man inte ordentligt blir man kortare. Man kan komma sent i pubertet och det kan vara svårt att få den att komma igång överhuvud taget. Som vuxen kan man drabbas av benskörhet, säger hon.

På barnkkliniken i Karlskrona kommer det remisser från disktrikstläkare och skolhälsovådren när det gäller tjejer som rasar i vikt och finns funderingar kring eventuella ätstörningar.

Kristina Botvid anser att det är just skolhälsovården som har en viktigt uppgift när det gäller att bekämpa undervikt.

Det eftersom de har mycket kontakt med ungdomarna som det handlar om.

– Jag tror att man kan lägga in lite av det här i undervisningen, som till exempel kost, säger Kristina Botvid.

Daniel Kjellander
daniel.kjellander@sr.se