Fortsatt stark byggkonjunktur

Byggkonjunkturen i Malmö fortsätter att vara stark, trots att man i landet i stort ser en lägre tillväxttakt i år och nästa år. Det förutspår Sveriges Byggindustrier.

De senaste årens starka bostadsinvesteringar dämpas visserligen i Malmö, men det uppvägs av omfattande lokalbyggande, inte minst i anslutning till Hyllieområdet och utbyggnaden av universitets MAS i Malmö.

Helsingborgsregionen uppvisar en sämre tillväxttakt, men även här byggs många nya lokaler, bland annat i Hyllinge och på Väla.