Värnamo

Värnamo kommun får inte bevilja dispens

Värnamo kommun är den enda kommunen i landet som inte längre får bevilja dispens från strandskyddet. Det har regeringen beslutat. Därmed står länsstyrelsens beslut fast.

Det är första gången som en kommun förlorat rätten att besluta om dispenser från strandskyddet, enligt naturvårdsverket.

I Jönköpings län anser länsstyrelsen att Värnamo inte klarar av dispensärendena, enligt vad Anders Skarstedt på länsstyrelsen, säger till tidningen Dagens Samhälle.

Samtidigt som just Värnamo har förlorat rätten att bevilja dispenser från strandskyddet, så föreslår regeringen att kommunerna överlag ska få mer att säga till om när det gäller byggande vid vatten.