Nyanlända får samhällsinformation på ny kurs

Allemansrätten, skolans sexualundervisning och Göteborgs historia. Det är bara några av ämnena i den kurs med samhällsinformation som Göteborg är först i landet att erbjuda till nyanlända flyktingar.

Kurserna startar nu på måndag.

De nya samhällskurserna är ett resultat av att undervisningen av Svenska för invandrare, SFI, blivit mer specifikt inriktad på det svenska språket. Nu ska samhällsundervisningen ske separat. Statliga medel bekostar kurserna, som berör allt från demokrati och religionsfrihet till jämställdhet och hedersproblematik.

Ett 20-tal samtalsledare har utbildats för att undervisa på flyktingarnas modersmål.