Länsledningen tveksam till Kina

Länsstyrelsen överväger att ställa in den planerade Kinaresan som skulle ägt rum i vår. Den senaste tidens händelser i Tibet och kritiken som varit mot den kinesiska regimen har fått länsledningen att tveka om resan.

I höstas hade Gotland besök från den kinesiska provinsen Hainan och meningen var att en gotländsk delegation skulle åka till Kina för att fördjupa samarbetet mellan de två öarna.

Inom några dagar ska länsledningen ta ett definitivt beslut om resan ska genomföras eller inte.