Stöd för ökad arbetskraftsinvandring

Det ska bli lättare att anställa arbetskraft från länder utanför EU. Det föreslår regeringen och miljöpartiet gemensamt idag. Det handlar både om arbetskraftsinvandring och att asylsökande som redan ordnat jobb ska kunna få stanna i Sverige.

Ett av dom företag som idag har svårt att hitta arbetskraft och även letat utomlands är Gnosjö Automatsvarvning och VDn Solveig Fransson välkomnar förslaget.

Kanske kan det bli lättare för företag som Gnosjö automatsvarvning att hitta arbetskraft utanför EU i framtiden. Förslaget från regeringen och miljöpartiet går ut på att göra så kalas arbetskraftinvandring enklare genom att t ex en arbetssökande som fått ett konkret erbjudande om jobb i Sverige ska få uppehållstillstånd och arbetsförmedlingen ska inte heller längre först behöva pröva om arbetskraft finns inom landet.

Men förslaget innebär också att den asylsökande som idag har ett jobb inte ska kunna tvingas att lämna landet. Det finns flera exempel från Småland på just det.

Gnosjö Automatsvarvning har idag ett 30-tal anställda, men skulle kunna växa om man fick tag på rätt arbetskraft. Företaget har sökt folk i bland annat Polen utan resultat, och även om Solveig Fransson inte tror att just hennes företag har så lätt att få tag på utbildad arbetskraft utanför EU, så tror hon att den arbetskraftsbrist som finns hos många företag i länet idag åtminstone kan mildras något av förslaget.