Karlstad

Stödcenter för kvinnor får 1,1 miljoner

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad får bidrag med 1,1 miljoner kronor från länsstyrelsen.

Pengarna som Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad får avser år 2008 och ska täcka personalkostnader vid ett nytt stödcenter som ska ta hand om våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Totalt har nämnden sökt bidrag på 3,2 miljoner kronor för åren 2008 och 2009, men eftersom regeringen ännu inte fattat beslut om nya utvecklingsmedel till försärkt kvinnojoursverksamhet avvaktar länsstyrelsen med beslut om bidrag för år 2009.