Kommunstyrelsen

Funktionshindrade får sommarjobb

Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen efter votering, (8-7) att satsa 200 000 kronor på att ge ungdomar med funktionshinder sommarjobb.

Oppositionen vill satsa en miljon till sommarjobb generellt, och alltså inte bara till ungdomar med funktionshinder.

”Med den jobbmarknad som alliansen nu för så ser vi att sysselsättningen ökar, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius. Och då tycker vi att det, med kommunala skattepengar, är viktigast att stötta just den gruppen som har det extra svårt”.

200 000 kronor kommer att ge ungefär 37 ungdomar jobb.