Sotenäs

Sköntaxerat vandrarhem får rätt i kammarrätten

Ägaren till ett vandrarhem i Kungshamn har lyckats övertyga

kammarrätten om att Skatteverkets sköntaxering av hans inkomster från

rörelsen är orimligt hög.

Kammarrätten sänker därför den skatt han

ska betala med 160.000 respektive 100.000 kronor för inkomståren 2003 och

2004.