Jönköping

Underviktiga skall kartläggas

Nu ska skolhälsovården i Jönköpings kommun skaffa en samlad bild av hur smala skoleleverna i kommunen egentligen är.

Anledningen är den folkhälsorapport som presenterades av socialstyrelsen idag och som visar att var tionde tjej mellan 16 och 24 år är underviktig.

Tidigare har skolhälsovården i Jönköping fört statistik över övervikt och fetma bland eleverna, men nu ska man alltså även undersöka hur vanligt det är med undervikt. Att man inte gjort det tidigare beror på att det inte funnits någon definition, men nu har Socialstyrelsen bestämt att ett BMI på under 18,5 är undervikt. Anette Sparf är chef för skolhälsovården i Jönköpings kommun.