VÄSTERVIK

Polisman dömd för tjänstefel

Den polisman i norra länet som utredde ett brott på egen hand dömdes på torsdagen av tingsrätten för tjänstefel till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Polismannen hade inte informerat sina chefer om vad han sysslade med och hans förfarande har också inneburit att en utpekad gärningsman utsatts för vissa påtryckningar anser rätten. Rätten anser också att de försummelser som polismannen gjort sig skyldig till inte kan bedömas som ringa.

Eftersom polismannen under många år fullgjort sitt polisarbete på ett förtjänstfullt sätt utgår rätten ifrån att polismannen inte kommer att skiljas från sin tjänst. Ett beslut som personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen tar beslut om nu efter att domen vunnit laga kraft.