borås

BT får sändningstillstånd för TV

17 nya TV-kanaler har idag fått tillstånd att sända digital marksänd TV. Det beslutade Radio- och tv-verket idag.
Av de 17 nya kanalerna är åtta nationella och nio lokala eller regionala - och en av de lokala är Borås Tidning TV.

Totalt hade 87 ansökningar lämnats in till verket. Bland annat hade TV 4 lämnat in 13 ansökningar.

Alla kanaler som i dag har sändningstillstånd i marknätet tilldelas dessutom nya tillstånd.

De nya tillstånden börjar gälla den 1 april.