mark

Anställda bör slippa sjukavdrag

Personal inom vård och omsorg i Marks kommun som drabbas av vinterkräksjukan, bör slippa karensdagen och få 80% av lönen i sjukersättning redan från första sjukdagen.
Det föreslår socialdemokraterna Stellan Hammarberg och Helen Eriksson i en motion till kommunfullmäktige.

Bakgrunden till motionen är att vinterkräksjukan är en ytterst smittsam sjukdom och att kommunalt anställd personal inom vård och omsorg ofta smittas som en konsekvens av sina arbetsuppgifter.

Det betyder att de måste vara borta från arbetet tills de är friska och garanterat icke smittbärande. Utöver själva sjukdomen, drabbas den anställde dessutom av karens vid beräkning och utbetalning av sjukersättningen.

- Detta är orimligt ur såväl rättvisesynpunkt som folkhälsosynpunkt, menar Stellan Hammarberg och Helen Eriksson.