Kritik mot dålig kontroll i landstinget

En kvinnlig tjänsteman inom landstinget misstänks för att ha kommit över 1 miljon kronor genom falska löneutbetalningar. Nu kritiserar landstingets revisorer den dåliga interna kontrollen som gjorde att det dröjde innan de falska transaktionerna upptäcktes.

Landstingstyrelsen har kallat till extra styrelsesammanträde efter kritik och anmärkning från landstingets revisorer. I revisionsberättelsen för 2007 har revisorerna anmärkt på den dåliga interna kontrollen när det gäller ledning, styrning och kontroll av landstingets verksamhet.

I början av 2007 påtalade bland annat revisorerna egendomligheter i form av oväntade poster i lönesystemet, något som skylldes på tester av lönesystemet. Vid granskning av bokslutet upptäcktes på nytt egendomliga transaktioner.

En kvinnlig tjänsteman inom landstinget misstänks nu för att ha kommit över 1 miljon kronor genom falska löneutbetalningar. Kvinnan är misstänkt för bedrägeri och förundersökning pågår.

Det är inte första gången som revisorerna anmärkt på den interna kontrollen i revisionsberättelsen, det gjorde man även 2005 och 2006.