Höglandet

Kris för Höglandets träindustri

Det har blivit allt svårare för höglandets träbransch att få tag i rätt arbetskraft till snickerier, möbel och hustillverkare.

Läget börjar nu, med alla pensionsavgångar och högkonjunktur, att bli krisartat.

Thomas Strand är affärsområdeschef på Träcentrum i Nässjö och han är oroad över situationen.

75 procent av hela Sveriges träindustri ligger på småländska höglandet. Företagen skriker efter folk i högkonjukturen, men det finns snart ingen arbetskraft kvar att rekrytera. Och Thomas Strand på Nässjö träcentrum, som samarbetar både med företag och träfack, konstaterar att bristen på tekniska utbildningar för gymnasieeleverna är en bidragande orsak till läget. Inom ett par tre år så kan rekryteringssvårigheterna få rejäla konsekvenser för höglandets träindustrier:

Men gymnasieelever i Eksjö som får frågan om de kan tänka sig att i framtiden arbeta inom träindustrin avfärdar det här alternativet, trots att det kanske innebär jobbgaranti.