Bo01-styrelse inför rätta i Malmö

Ilmar Reepalu, Malmös socialdemokratiska kommunalråd och ordförande i Kommunförbundet ställdes på onsdagen inför rätta Han är åtalad tillsammans med Gösta Blücher, Boverkets förre generaldirektör och tre andra personer i den tidigare styrelsen för den omtalade bomässan Bo01 i Malmö. Reepalu är misstänkt för bokföringsbrott.
Den internationella bomässan Bo01 i västra hamnen i Malmö skulle bli den största och bästa bomässa som någonsin arrangerats. Men ekonomiska problem, strejker, fuskbyggen, vidlyftig representation och halvfärdiga hus föregick den kungliga invigningen. Konkurs Som avslutning, då mässan stängdes några månader senare, gick bolaget i konkurs. Nu är det dags för rättegång under stort massmediauppbåd. Åklagaren menar att bokföringsbrottet bestått i att bolagets tillgångar och ekonomiska transaktioner på tiotals miljoner kronor inte redovisats på ett korrekt sätt. Frågorna som rätten nu skall besvara är om bristerna i bokföringen är så stora att det är brottsligt och den principiellt intressanta: vems är i sånt fall ansvaret? Det vill säga hur stora krav kan man ställa på aktiebolagsstyrelser? Reepalu: ”Inget fel” Kommunalrådet Ilmar Reepalu menar att han inte gjort något fel. Men under utredningens gång har det spekulerats i huruvida han kan sitta kvar om det blir en fällande dom, även om bokföringsbrottet enligt åklagaren inte är att betrakta som uppsåtligt, det vill säga medvetet. Ilmar Reepalu vill inte uttala sig uttala sig på onsdagen. Advokat Leif Gustafson är hans ombud. – Det är naturligtvis inte som det står i tidningarna, att Ilmar Reepalu riskerar två års fängelse. Det är grovt felaktigt. Ett bokföringsbrott av oaktsamhet leder normalt aldrig till en frihetsberövande påföljd, säger advokat Leif Gustafson. Rättegången fortsätter i ytterligare tre dagar.
Jens Ericson, Malmö