Kommunstyrelsen

Överskottet minskat till 62 miljoner

I februari redovisade Gotlands kommun ett överskott på 73 miljoner kronor för 2007 .

Men nu har man skrivit ner överskottet till 62 miljoner kronor. Det här beror på ändrade skatteintäkter.

Den nya skatteprognos som kom i februari visade nämligen att man inte kommer att få in lika mycket i skatter som den förra prognosen i december visade.

Men centerpartisten Eva Nypelius som är kommunstyrelsens ordförande är ändå nöjd med bokslutsressultatet.