Vara

Läkare i Skaraborg prickas - missade dött foster

En läkare vid kvinnokliniken på Skaraborgs Sjukhus får en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han missade att en gravid kvinna bar på ett dött foster.

Kvinnan i 30-årsåldern kommer från Varaslätten.
Hon sökte specialistmödravården under sin tidiga graviditet.
Orsaken var att hon hade buksmärtor.

Prover visade att hon hade en svampinfektion i underlivet och hon ordinerades medicin.

När kvinnan senare återkom för en ny undersökning upptäcktes att fostret hade varit dött i tre veckor.
Därför prickas läkaren och får en erinran.