sala

Salberga anmäls inte - ännu

Huvudskyddsombudet på Salbergafängelset, Toni Huttunen, kommer inte att göra någon anmälan till Arbetsmiljöverket - i alla fall inte ännu.

Tidigare har Toni Huttunen övervägt att göra en anmälan på grund av personalbristen på anstalten, som leder till mycket övertidsarbete och en pressad arbetssituation för de anställda.

Men nu säger Toni Huttunen till P4 Västmanland att han avvaktar förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren 7-9 april, då man ska diskutera bemanningen på anstalten.

Om man inte kommer överens i de förhandlingarna kan det fortfarande bli aktuellt med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I så fall får verket ta ställning till en eventuell stängning av några avdelningar på Salbergaanstalten.