Varberg

Varbergs Bostad köper utsläppsrätter

Varbergs Bostads AB har de senaste tolv åren minskat sin användning av fossila bränslen kraftigt, bland annat genom att värma upp lägenheterna med fjärrvärme. Genom att köpa utsläppsrätter ska bostadsbolaget kompensera för den andel fossila bränslen som fortfarande används, och bli klimatneutralt.